Coola länkar:

Här hittar du några länkar som jag använder; ibland på engelska, ibland på svenska eller på nederländska

Ordbok-och listor:

Svensk-Nederländsk ordbok
Svenska akademiens ordlist

HTML5, CSS m.m.:

Compatibility tables for support of HTML5 and more
Little webhut
HTML5 doctor
Learn to create websites W3 schools
Iconfinder
newthinktank
Learn to create websites W3 schools
CSS på svenska

Min meritförteckning:

min cv